профил

профил
същ. - очертание, контура, силует
същ. - сечение, разрез
същ. - калъп, форма, образец, модел
същ. - контур, скица
същ. - конфигурация
същ. - изрязана фигура
същ. - напречно сечение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • профил — (фр. profil) 1. изглед на лице или на предмет отстрана 2. во цртањето, географијата, геологијата, техниката: вертикален пресек (на пр., на градба, на делови од Земјината кора итн.) 3. фиг. збир на основни типични црти на стопанството (економски… …   Macedonian dictionary

  • ан профил — (фр en profil) отстрана, гледан отстрана, од профил …   Macedonian dictionary

  • профилировка — профил/ир/ов/к/а …   Морфемно-орфографический словарь

  • профилировочный — профил/ир/ов/оч/н/ый …   Морфемно-орфографический словарь

  • профилактик — профил актик, а …   Русский орфографический словарь

  • профилактика — профил актика, и …   Русский орфографический словарь

  • профилирование — профил ирование, я …   Русский орфографический словарь

  • профилированный — профил ированный; кратк. форма ан, ана …   Русский орфографический словарь

  • профилировать — профил ировать, рую, рует …   Русский орфографический словарь

  • профилироваться — профил ироваться, руется …   Русский орфографический словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”